Vier grondleggers van de psychologie

Vier grondleggers van de psychologie

G. Heymans, F. Roels, G. Révész, J. Waterink

[caption id="" align="alignright" width="210"]Vier grondleggers van de psychologie van Vittorio Busato, Mineke van Essen en Willem Koops

Vier grondleggers van de psychologie van Vittorio Busato, Mineke van Essen en Willem Koops[/caption] "Vier grondleggers van de psychologie" van Vittorio Busato, Mineke van Essen en Willem Koops

Van de geschiedenis en van onze voorgangers leren we. Althans, dat wordt beweerd. Toch lijken de psychologie, pedagogiek en onderwijskunde steeds a-historischer te worden. Oudere bronnen dan van een jaar of vijf geleden worden in empirische artikelen zelden meer geciteerd - met als gevolg dat psychologen, pedagogen en onderwijskundigen geregeld het wiel opnieuw uitvinden. Desalniettemin beweren velen van hen dat ze op de schouders staan van intellectuele reuzen. Maar wie zijn die reuzen? Dit boek is het eerste deel van een meerdelige reeks over grondleggers van de academische psychologie, pedagogiek en onderwijskunde (samengevat de gedragswetenschappen) in Nederland - een initiatief van het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG). De reeks wil informatie over die grondleggers op een toegankelijke wijze aanbieden aan hedendaagse beoefenaars van deze wetenschappen én aan een breder historisch-wetenschappelijk geïnteresseerd publiek. In dit deel staan biografische schetsen van Gerard Heymans (Rijksuniversiteit Groningen), Frans Roels (Universiteit Utrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen), Géza Révész (Universiteit van Amsterdam) en Jan Waterink (Vrije Universiteit Amsterdam) centraal - allen pioniers in de psychologie met een zeer, zeer eigen oeuvre. Deze reeks Grondleggers staat onder redactie van dr. Vittorio Busato, prof. dr. Mineke van Essen en prof. dr. Willem Koops, samen het bestuur van het ADNG.

 

Te bestellen via www.bol.com, www.pbo.nl