Wetenschappelijke publicaties

 

 • Busato, V. V. & Prins, F.J. (1992a). Begeleid Studeren ’92. Interne uitgave vakgroep psychonomie, Universiteit van Amsterdam.
 • Busato, V. V. & Prins, F.J. (1992b). Evaluatieverslag Begeleid Studeren ’92 . Intern rapport vakgroep psychonomie, Universiteit van Amsterdam.
 • Busato, V. V. & Prins, F.J. (1993). Begeleid Studeren ’93 . Interne uitgave vakgroep psychonomie, Universiteit van Amsterdam.
 • Busato, V.V., Veenman, M.V.J. & Elshout, J.J. (1993) Metacognitieve instructies in een computerondersteunde leeromgeving. De Psycholoog, 1, 13-18.
 • Veenman, M.V.J., Elshout, J.J., & Busato, V.V. (1994). Metacognitive mediation in learning with computer based simulations. Computers in Human Behavior, 10(1) , 93-106.
 • Busato, V.V.; Dam, G.T.M. ten; Eeden, P. van den & Terwel, J. (1994). Gender related effects of cooperative learning in a secondary mathematics curriculum. Journal of Curriculum Studies, 26 , 675-694.
 • Busato, V.V. (1995). Misleidende informatie. Een reactie op Knippenberg en van Luijtelaar. De Psycholoog, 30(5), 235-236.
 • Busato, V.V., Prins, F.J., Hamaker, C., & Visser, K. (1995). Leerstijlenonderzoek gerepliceerd; de samenhang tussen leerstijlen en intelligentie. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 20, 332-340.
 • Prins, F.J., Busato, V. V., Hamaker, C. & Visser, K.H. (1996). Een bijdrage tot validatie van het (meta)cognitieve deel van de Inventaris Leerstijlen. Pedagogische Studiën, 73, 108-122.
 • Busato, V.V. & Prins, F.J. (1997). Leerstijlverandering door de studievaardigheidscursus Begeleid Studeren ’93; de Inventaris Leerstijlen diagnostisch gebruikt (p. 36-48). In A.J. Kallenberg & W.A. van den Brink, Succesvol studeren.Proceedings Landelijke Dag Studievaardigheden 1996. Copynomie, Rotterdam. (Ook als paper gepresenteerd tijdens deLandelijke Dag Studievaardigheden 1996, Rotterdam.)
 • Prins, F.J.; Busato, V.V.; Elshout, J.J. & Hamaker, C. (1998). Een nieuwe bijdrage tot validatie van het (meta)cognitieve deel van de Inventaris Leerstijlen. Pedagogische Studiën, 75(2) , 73-93.
 • Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J. & Hamaker, C. (1998). Learning styles: a cross-sectional and longitudinal study in higher education. British Journal of Educational Psychology, 68 , 427-441. (Ook als paper gepresenteerd tijdens De Onderwijsresearchdagen 1996 in Tilburg.)
 • Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J. & Hamaker, C. (1999). The relation between learning styles, the Big Five personality traits and achievement motivation in higher education. Personality & Individual Differences, 26, 129-140. (Ook als poster gepresenteerd tijdens The International Conference on The Application of Psychology to the Quality of Learning and Teaching, June 13-18, 1998, Hong Kong.)
 • Busato, V.V., Elshout, J.J., Hamaker, C. & Prins, F.J. (1999). Vermunts leerstijlen nader geanalyseerd. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 54(3), 126-135.
 • Busato, V.V. Workshop wetenschappelijk onderzoek; thema TOYS (speelgoed). Linnaeus College, afdeling Ewald IVBO, in het kader van de Galerietunnel Haarlem: 21-26 juni 1999.
 • Busato, V.V. (1999). De meester en zijn gezellen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 54(4), 192-194.
 • Elshout, J.J., Busato, V.V., Prins, F.J. & Hamaker, C. (2000). De Inventaris Leerstijlen (ILS) nader beschouwd.Pedagogische Studiën, 77 , 11-20.
 • Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J. & Hamaker, C. (2000). Learning style, personality, achievement motivation, intellectual ability and academic success of psychology students in higher education. Personality & Individual Differences, 29, 1057-1068.
 • Zuijderhoudt, R.; Wobben, J.J., Ten Have, S. & Busato, V.V. (2002). De logica van chaos in veranderingsprocessen. Inzichten uit de chaos- en complexiteitstheorie toegepast op veranderingsprocessen in organisaties. Holland Management Review, 19 (82), 59-67.
 • Zweden, C., Berger. B. & Busato, V.V. (2002). De oude ‘staffen-blaffen-cultuur’ hebben we achter ons gelaten. Interview met een wijkteamchef uit de Randstad. Tijdschrift voor de Politie, 64 (10), 21-23.
 • Busato, V.V. (2005). Een meervoudige kijk op intelligentie. De Psycholoog, 5, 286-287.
 • Naeyé, J,; Huberts, L.W.J.C.; Zweden, C.; Busato, V.V. & Berger, B. (2005). Integriteit in het dagelijkse politiewerk (pp. 95-129). In: J. Naeyé & L.W.J.C. Huberts, Integriteit van de politie. State-of-the-art van kennis en inzichten. Politie & Wetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Smid, G.; Boer, G. den; Busato, V.; Halbertsma, L. & Zouwen, T. van der (2006). Learning histories in leer- en veranderingstrajecten. Geschiedenis maken vanuit hart voor de zaak. M&O, tijdschrit voor management en organisatie, 3/4, 85-97.
 • Busato, V. (2006). In memoriam: Adriaan de Groot (1914-2006). Netherlands Journal of Psychology, 62(1), 3-5.
 • Smid, G.; Boer, G. den; Busato, V.; Halbertsma, L. & Zouwen, T. van der (2006). Learning histories in leer- en veranderingstrajecten. Geschiedenis maken vanuit hart voor de zaak (pag. 95-108. In: Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (red.), Interveniëren en veranderen. Deventer: Kluwer.
 • Busato, V. (2006). In memoriam: Adriaan Dingeman de Groot (1914-2006). APS Observer, 19(11), 17-19.
 • Smid, G.; Boer, G. den; Busato, V.; Halbertsma, L. & Zouwen, T. van der (2007). Learning histories in learning and change projects: making history with a passion (pp. 81-93). In: Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (eds.), Intervention and changing. Looking for meaning in interactions. England: John Wiley & Sons Ltd.