Vittorio Busato (1965) is psycholoog, auteur en journalist

Vittorio Busato (1965) is psycholoog, auteur en journalist

Ik heb lesgegeven en onderzoek gedaan aan de faculteit psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Eind 1998 promoveerde ik aan die universiteit op de dissertatie Leerstijlen nader geanalyseerd. Jan Elshout en Christiaan Hamaker waren mijn promotoren.

 

Ik heb in verschillende (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. In populaire media schrijf ik vooral over psychologische onderwerpen, marketing en over (innovatie-, personeels- en verander) management. Er staan diverse boektitels op (mede) mijn naam:

 • Time management (NRC Handelsblad)
 • Het Geheugen in een Notendop (Vossiuspers)
 • Intelligentie. Zin & Onzin (Swets & Zeitlinger)
 • Het Geheugen (Amsterdam University Press)
 • Markante Ondernemers (Wolters Noordhoff)
 • Psychologie voor de Nieuwe Manager (Swets & Zeitlinger)
 • Topbedrijven van de Toekomst (Wolters Noordhoff)
 • Integriteit bij de Nederlandse Politie (Vrije Universiteit)
 • Excellent Management (Wolters Noordhoff)
 • Passie voor Psychologie (SWP)
 • Studeren (Balans)
 • Weg met Piet Vroon (Amsterdam University Press)
 • Raadsgriffiers maken geschiedenis (Van Gorcum)
 • Van loyaliteit naar mobiliteit (Pearson/Prentice Hall).
 • Het geheim van de uitblinker (Prometheus)
 • Leve de psychologie! (Bert Bakker)
 • Vier grondleggers van de psychologie (Bert Bakker)
 • Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie (Bert Bakker)
 • Vier grondleggers van de pedagogiek (Bert Bakker)
 • Zeven grondleggers van de onderwijskunde (Bert Bakker)
 • Zeven grondleggers van de psychologie (Bert Bakker)
 • Psychologie al dente (Uitgeverij Fosfor)
 • Impact (Brainbooks/Uitgeverij De Brouwerij)
 • What's wrong with me - Gezichten achter de DSM (Hogrefe Uitgevers)

Tevens heb ik een substantiële bijdrage geleverd aan Het boek verandering (Nieuwezijds; 2004), dat is samengesteld door Steven en Wouter ten Have en dat was genomineerd voor Managementboek van het Jaar (2005). Ook heb ik meegewerkt het ING-boek Ideeën genoeg, slagvaardig innoveren in de dienstverlening (Prentice Hall, 2007), onder redactie van Wichert van Engelen. Een biografie van de psycholoog A.D. de Groot is in voorbereiding.

In 1995 was ik winnaar van de PC Onthooftprijs (Propria Cures). Van datzelfde studentenblad won ik in april 2008 (ja, ja) de vierjaarlijkse Keefmanbokaal.

De biografie Weg met Piet Vroon was in 2005 genomineerd voor:

 • de Intermediair Eurekaprijs voor beste populair-wetenschappelijke boek;
 • de prijs van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ);

Weg met Piet Vroon is in 2006 bekroond met:

 • de Van Strien-prijs voor geschiedschrijving van de psychologie.

Weg met Piet Vroon is opgenomen in de lijst van beste honderd biografieën van de laatste achttien jaar, opgesteld door Elsbeth Etty, hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en medewerkster van NRC Handelsblad (zie NRC, 5 september 2008; http://www.nrcboeken.nl/100-beste-biografieën).

 • Van loyaliteit naar mobiliteit was genomineerd voor de vakjuryprijs 2006 van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (OOA).

Ik werk voor diverse adviesbureaus, bedrijven en universiteiten. Tot mijn opdrachtgevers horen of hoorden onder meer de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, Berenschot, de Baak, GITP, Ten Have & Company, PA Consulting Group, SiOO, Tracktion, PricewaterhouseCoopers, UWV, Platform Bèta Techniek, het Nationaal Onderwijsmuseum, ABN AMRO, Unilever, KPN. Op mijn werk zijn de standaard leveringsvoorwaarden van de NVJ van toepassing.

Ook ben ik tussen 1999 en 2009 redacteur geweest van Talent, een tijdschrift dat zich in brede zin richt op (hoog) begaafdheid en de ontwikkeling daarvan. In 2008 ben ik drie nummers hoofdredacteur a.i. van W.I.M. Die titel staat voor Werk, Inspiratie en Motivatie en is een nieuw blad over arbeid, ergonomie en psychologie.

Tussen februari 2008 en april 2011 was ik hoofdredacteur van Management en Consulting, een onafhankelijk vaktiijdschrift voor consultants en interim-managers. Tevens deed ik tussen mei 2008 en september 2012 de hoofd- en eindredactie van MindOpen, een digitaal tijdschrift van het Psychology Research Institute van de Universiteit van Amsterdam, dat onderzoek voor een groter publiek toegankelijk maakt. MindOpen is gratis te downloaden via: http://www.mindopen.nl.

Vanaf half februari 2012 was ik hoofdredacteur a.i. van De Psycholoog, het blad van het Nederlands Instituut van Psychologen (zie: http://www.psynip.nl/tijdschrift-de-psycholoog.html). Sinds maart 2013 is dit hoofdredacteurschap omgezet in een vaste aanstelling.

Met Anne Branbergen, Gijs Groenteman en Ronit Palache ben ik als (eind)redacteur betrokken geweest bij het initiatief van weekblad Elsevier dat het radioprogramma “Simek ‘s nachts” kort van de publieke omroep heeft overgenomen (zie: http://www.elsevier.nl:80/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/230818/imek-s-Nachts.htm).

In oktober 2010 ben ik toegetreden tot het bestuur van de stichting Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG), een samenwerkingsverband tussen universiteiten, bedrijven en beroepsverenigingen met als doel het historisch erfgoed van de psychologische, pedagogische en onderwijskundige wetenschappen te bewaren en toegankelijk te maken. Zie: http://www.adng.nl.

Incidenteel doe ik ook persoonlijke coaching.