Het ADNG-Oral History-project

Een monument voor de Nederlandse gedragswetenschappen

Het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen NG (www.adng.nl) heeft bij uitgeverij Bert Bakker (www.pbo.nl) een vijfdelige reeks boeken verzorgd met biografische schetsen van grondleggers van psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland. Bij deze reeks is, met dank aan het Van Strien Fonds, een Oral History-project geïnitieerd. Emeriti-hoogleraren psychologie worden geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op de (huidige) psychologie. Deze interviews zijn gefilmd en via deze site (via Youtube) af te spelen. Net als de reeks boeken heeft dit project vooral tot doel bij te dragen aan het historisch bewustzijn van de jonge(re) generatie psychologen en psychologiestudenten.

De interviews zijn in zoverre gestructureerd dat een protocol dat de Society for Research in Child Development eerder hanteerde voor een vergelijkbaar schriftelijk project, voor deze reeks als leidraad diende en ook niet meer dan dat; de interviews moesten vooral ook spontane gesprekken zijn waar achteraf zo min mogelijk in is geknipt.

Interviewers zijn dr. Vittorio Busato (www.vittoriobusato.nl) en - tot 2015 - dr. Jacques Dane (www.onderwijsmuseum.nl). Filmmaker is drs. Ernst Boskamp (www.boskampav.nl).

Sinds 2021 wordt dit project ook uitgebreid met interviews met pedagogen en onderwijskundigen, die net als de psychologie tot de gedragswetenschappen worden gerekend. 

 

De geïnterviewde emeriti

 

Voor een korte compilatie van dit Oral History-project met daarin de meeste geïnterviewde emeriti zie https://www.youtube.com/watch?v=7aK7exdVyWY&feature=youtu.be

Voor het hele interview met een emeritus klikt u op een van onderstaande stills. U krijgt dan zoals gezegd via Youtube toegang. U kunt daar ook commentaar geven en/of de interviews via sociale media delen. Alle interviews zijn ook te bekijken via de site van het ADNG: https://www.adng.nl/nl/oral-history/

 

Jos ten Berge (1945; hoogleraar Psychometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 8 juli 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=WMXXoFqztiQ

 

Dick Bierman (1943; bijzonder hoogleraar Parapsychologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 24 oktober 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=0548TeGCpkM

 

Kees Brunia (1932; zenuwarts en hoogleraar Fysiologische Psychologie aan Tilburg University). Opnamedatum: 17 juni 2021.

Klik voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=fzJGh_9qsBs

 

Abraham Buunk (1947; hoogleraar Evolutionaire Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum: 11 februari 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=bQabqurL5fI

 

Peggy Cohen-Kettenis (1948; bijzonder hoogleraar Genderontwikkeling en Kinder- en Jeugdpsychopathologie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Medische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 21 september 2021.

Klik hier voor het interview

 

Hans Crombag (1935; bijzonder hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Leiden, deeltijdhoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen en hoogleraar ‘De gedrags- en maatschappijwetenschappelijke bestudering van het recht’ aan Maastricht University). Opnamedatum: 18 oktober 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Nai8ET6zupY&feature=youtu.be

 

Trudy Dehue (1951) is hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=cBOZhNs604U

 

Douwe Draaisma (1953) is bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de Psychologie (Heymans-leerstoel) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opnamedatum: 27 mei 2021.

Klik hier voor het interview https://youtu.be/tyPzeAEusNE

 

Pieter Drenth (1935; hoogleraar Psychodiagnostiek en Bedrijfspsychologie (later: Arbeids- en organisatiepsychologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 5 september 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=vOuDZyjiIrQ

 

Jan Elshout (1934-2019); hoogleraar Psychologische Functieleer aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 11 november 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=7a_Fl-M1fFQ

 

Mineke van Essen (1942) is onderwijshistoricus en hoogleraar Genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opnamedatum: 28 mei 2021.

Klik hier voor het interview https://youtu.be/35wdAkG3Uyc

 

Walter Everaerd (1937-2019; hoogleraar Algemene Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum: 19 oktober 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=-tfXLNPWYNI

 

Nico Frijda (1927-2015; hoogleraar Psychologische functieleer aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder hoogleraar Emotietheorie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum: 5 september 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=z03F14uiF4g&feature=youtu.be

 

Beatrice de Gelder (1944; hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Leiden en aan Tilburg University, hoogleraar Cognitive Neuroscience aan Maastricht University). Opnamedatum: 18 juni 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=OtvPW3534Pk

 

Annette de Groot (1952; hoogleraar Experimentele Psycholinguïstiek aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 10 juli 2020.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=XQ45Gd-TgJc 

 

Guus van Heck (1947) is hoogleraar Klinische Gezondheidspsychologie aan Tilburg University. Opnamedatum 7 mei 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Ar4vINpMFAA
 

Jaap van Heerden (1940; hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan Maastricht University). Opnamedatum 31 oktober 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DaY7qibeRu8

 

Willem Heiser (1939; hoogleraar Psychologie, Statistische Methoden en Data Theorie aan de Universiteit Leiden). Opnamedatum 16 september 2021.

Klik hier voor het interview

 

Hubert Hermans (1937; hoogleraar Persoonlijkheidsleer aan de Radboud Universiteit Nijmegen). OPnamedatum 10 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QMsOxv4w784

 

Joop Hettema (1934-2016; hoogleraar Persoonlijkheidspsychologie & Psychodiagnostiek aan de Universiteit van Tilburg). Opnamedatum 7 april 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=aA_pAznOQMM

 

Wim Hofstee (1936; hoogleraar Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 2 september 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=bKAEQLVfSgw

 

Len de Klerk (1938) is hoogleraar Onderwijspsychologie en rector-magnificus aan Tilburg University. Opnamedatum 7 mei 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=qYj0finLf-I

 

Dolph Kohnstamm (1937; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden) en Rita Kohnstamm (1937; oud-hoofdredacteur van Ouders van nu en Psychologie Magazine). Opnamedatum 15 mei 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=2t2zYJpm7sM

 

Herman Kolk (1944; hoogleraar Psychologie van de taalstoornissen en hun revalidatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Opnamedatum 10 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=130tX6JStSw

 

Albert Kok (1939; hoogleraar Fysiologische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 14 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=tCvIqOoutcs

 

Willem Koops (1944; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht; universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht). Opnamedatum: 18 juni 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=stjawzBKHpg

 

Alfred Lange (1941: bijzonder hoogleraar Relatie- en Gezinstherapie, vanuit het systeemtheoretisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 26 september 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=pi1i5hV6HUk

 

Pim Levelt (1938; hoogleraar Experimentele Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Opnamedatum 11 november 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=jeqYyPgMKqo

 

Wim Meijnen (1940; hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder onderwijssociologie en de maatschappelijke achtergronden van onderwijs en opvoeding aan de Universiteit van van Amsterdam). Opnamedatum 30 september 2021.

Klik hier voor het interview 

 

Don Mellenbergh (1938-2021; hoogleraar Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 11 november 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=8lZBVedD-HM

 

John Michon (1935; hoogleraar Psychonomie en eerder hoogleraar Criminaliteit en Rechtshandhaving aan de Universiteit Leiden; voordien hoogleraar Psychologische Functieleer en Verkeerskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 14 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=uIEhIqrK-ok

 

Maurits van der Molen (1950; hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 27 februari 2020.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=qzEhzHztRcE  

 

Franz Mönks (1932-2020; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de KU Leuven). Opnamedatum 10 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=jBqKKb9bxOo

 

Ype Poortinga (1939; hoogleraar Cross-culturele psychologie aan de Universiteit van Tilburg en de KU Leuven). Opnamedatum 15 mei 2015.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=_XqiRpiRdWE

 

Fred van Raaij (1944; hoogleraar Economische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg). Opnamedatum 15 mei 2015.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ilm0LwVXnX8

 

Jeroen Raaijmakers (1951; hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 27 februari 2020.

Klik voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ruXyZGV5ntw

 

Andries Sanders (1933; hoogleraar psychonomie, psychologische functieleer, methodenleer en theoretische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Zintuigfysiologie (TNO) in Soesterberg). Opnamedatum: 9 april 2021.

Klik hier voor het interview: https://www.youtube.com/watch?v=j6VSwbsgcKA

 

Cees Sanders (1921-2015; hoogleraar Theoretische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 20 juni 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Fa_rWnaPZBg

 

Wilmar Schaufeli (1953) is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en aan de Katholieke Universiteit Leuven. Opnamedatum: 9 april 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=49K57SdHf_U

 

Robert Jan Simons (1949; hoogleraar Educatieve Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Digitaal Leren aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 16 september 2021.

Klik hier voor het interview

 

Pieter Span (1931; hoogleraar Psychologie voor Pedagogen en Andragologen aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 14 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DnmzNrZOPcI

 

Pieter van Strien (1928; hoogleraar Arbeidspsychologie en daarna hoogleraar Inleiding, Geschiedenis en Grondslagen van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 5 september 2012.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ZBQvekQQmz8

 

Louis Tavecchio (1946; bijzonder hoogleraar Pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 27 september 2021.

Klik hier voor het interview

 

Henk Thierry (1938-2019; hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, daarna hoogleraar Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg). Opnamedatum 10 maart 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QW5nHsV3U8Y

 

Rien Verbaten (1938-2018; hoogleraar Humane Psychofysiologie en Psychofarmacologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 29 juli 2014.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=kbOubgw812o

 

Ad Vingerhoets (1953) is hoogleraar Emoties en Welbevinden aan Tilburg University. Opnamedatum 7 mei 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Wli6eerHWkE

 

Charles Vlek (1938; hoogleraar Omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 9 juli 2021.

Klik hier voor het interview

 

Evert van de Vliert (1940) is hoogleraar Organisatie en Toegepaste Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Opnamedatum: 27 mei 2021.

Klik hier voor het interview https://youtu.be/nvz2Gg2cJT0

 

Jo Vossen (1935; hoogleraar Vergelijkende en Fysiologische Psychologie en hoogleraar Dierpsychologie met inbegrip van de vergelijkende en fysiologische dierpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en buitengewoon hoogleraar Vergelijkende en Fysiologische Psychologie aan de Universiteit van Düsseldorf). Opnamedatum: 26 september 2014

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=tMtvZlsjXr8

 

Jan Walburg (1953; hoogleraar Positieve Psychologie aan Twente University). Opnamedatum 12 juni 2020.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=nXrf4_P1Kmo