Het ADNG-Oral-History-project

Een monument voor de Nederlandse gedragswetenschappen

Het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen heeft bij uitgeverij Bert Bakker (www.pbo.nl) een vijfdelige reeks boeken verzorgd met biografische schetsen van grondleggers van psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland. Bij deze reeks is, met dank aan het Van Strien Fonds, een Oral History-project geïnitieerd. Emeriti-hoogleraren psychologie worden geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op de (huidige) psychologie. Deze interviews zijn gefilmd en via https://www.adng.nl/nl/oral-history/ af te spelen. Net als de reeks boeken heeft dit project vooral tot doel bij te dragen aan het historisch bewustzijn van de jonge(re) generatie psychologen en psychologiestudenten.

De interviews zijn in zoverre gestructureerd dat een protocol dat de Society for Research in Child Development eerder hanteerde voor een vergelijkbaar schriftelijk project, voor deze reeks als leidraad diende en ook niet meer dan dat; de interviews moesten vooral ook spontane gesprekken zijn waar achteraf zo min mogelijk in is geknipt.

Interviewers zijn dr. Vittorio Busato en - tot 2015 - dr. Jacques Dane (www.onderwijsmuseum.nl). Filmmaker is drs. Ernst Boskamp (www.boskampav.nl).

Sinds 2021 is dit project ook uitgebreid met interviews met emeriti uit de onderwijskunde en pedagogiek, die net als de psychologie tot de gedragswetenschappen worden gerekend.

De - tot nu toe - 107 geïnterviewde emeriti in alfabetische volgorde

Voor een korte, wat oudere compilatie van dit Oral History-project met daarin de meeste geïnterviewde emeriti zie https://www.youtube.com/watch?v=7aK7exdVyWY&feature=youtu.be

Voor het hele interview met een emeritus klikt u op een van onderstaande stills. U krijgt dan zoals gezegd via Youtube toegang. U kunt daar ook commentaar geven en/of de interviews via sociale media delen. Alle interviews zijn ook te bekijken via de site van het ADNG: https://www.adng.nl/nl/oral-history/

Ina van Berckelaer-Onnes (1942; hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder orthopedagogische hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen, aan de Universiteit Leiden). Opnamedatum 26 oktober 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=3wYD18cBJ_8

 

Jos ten Berge (1945; hoogleraar Psychometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 8 juli 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=WMXXoFqztiQ

 

Dick Bierman (1943; bijzonder hoogleraar Parapsychologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 24 oktober 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=0548TeGCpkM

 

Jan van den Bout (1949; hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 23 februari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=rtYYRdnzOfE

 

Kees Brunia (1932; zenuwarts en hoogleraar Fysiologische Psychologie aan Tilburg University). Opnamedatum: 17 juni 2021.
Klik voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=fzJGh_9qsBs

 

Abraham Buunk (1947; hoogleraar Evolutionaire Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum: 11 februari 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=bQabqurL5fI

 

Peggy Cohen-Kettenis (1948; bijzonder hoogleraar Genderontwikkeling en Kinder- en Jeugdpsychopathologie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Medische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 21 september 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ZDO4FkI5F9o

 

Bert Creemers (1942; hoogleraar Onderwijskunde aan Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 8 maart 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Mr1Sfh3hr7o

 

Hans Crombag (1935; bijzonder hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Leiden, deeltijdhoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen en hoogleraar ‘De gedrags- en maatschappijwetenschappelijke bestudering van het recht’ aan Maastricht University). Opnamedatum: 18 oktober 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Nai8ET6zupY&feature=youtu.be

 

Trudy Dehue (1951; hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 28 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=cBOZhNs604U

 

Jan Derksen (1953; universitair hoofddocent Psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen; hoogleraar Psychodynamische Psychotherapie aan de Vrije Universiteit Brussel). Opnamedatum 5 november 2021.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=_0lbFHsKyjM

 

Sanne Dijkstra (1938; hoogleraar Onderwijskunde in het bijzonder de Instructietechnologie aan de Universiteit Twente). Opnamedatum 22 maart 2024.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=7r5HrNaXJE8

Douwe Draaisma (1953; bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de Psychologie (Heymans-leerstoel) aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum: 27 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://youtu.be/tyPzeAEusNE

 

Pieter Drenth (1935; hoogleraar Psychodiagnostiek en Bedrijfspsychologie (later: Arbeids- en organisatiepsychologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 5 september 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=vOuDZyjiIrQ

 

Jan Elshout (1934-2019; hoogleraar Psychologische Functieleer aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 11 november 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=7a_Fl-M1fFQ

 

Paul Emmelkamp (1949; hoogleraar Klinische Psychologie en Psychotherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen; hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 1 oktober 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=lkV8dMi_5XM

 

Marie-José Enders-Slegers (1945; bijzonder hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit Heerlen). Opnamedatum 19 januari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=rSAVlN_B0QM

 

Mineke van Essen (1942; onderwijshistoricus en hoogleraar Genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum: 28 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://youtu.be/35wdAkG3Uyc

 

Walter Everaerd (1937-2019; hoogleraar Algemene Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum: 19 oktober 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=-tfXLNPWYNI

 

Nico Frijda (1927-2015; hoogleraar Psychologische functieleer aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder hoogleraar Emotietheorie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum: 5 september 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=z03F14uiF4g&feature=youtu.be

 

Paul van Geert (1950; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 4 november 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=A364Vo4i8XM

 

Beatrice de Gelder (1944; hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Leiden en aan Tilburg University, hoogleraar Cognitive Neuroscience aan Maastricht University). Opnamedatum: 18 juni 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=OtvPW3534Pk

 

Jaap van Ginneken (1943; universitair docent Massapsychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 12 januari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=KQqnDzXz2J0

 

Sieneke Goorhuis-Brouwer (1946; bijzonder hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen bij kinderen aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 2 mei 2024.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=KviW9EpKlog

 

Annette de Groot (1952; hoogleraar Experimentele Psycholinguïstiek aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 10 juli 2020.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=XQ45Gd-TgJc 

 

Guus van Heck (1947; hoogleraar Klinische Gezondheidspsychologie aan Tilburg University). Opnamedatum 7 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Ar4vINpMFAA

 

Jaap van Heerden (1940; hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan Maastricht University). Opnamedatum 31 oktober 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DaY7qibeRu8

 

Willem Heiser (1949; hoogleraar Psychologie, Statistische Methoden en Data Theorie aan de Universiteit Leiden). Opnamedatum 16 september 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=BXno6hnUSGM

 

Hubert Hermans (1937; hoogleraar Persoonlijkheidsleer aan de Radboud Universiteit Nijmegen). OPnamedatum 10 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QMsOxv4w784

 

Joop Hettema (1934-2016; hoogleraar Persoonlijkheidspsychologie & Psychodiagnostiek aan de Universiteit van Tilburg). Opnamedatum 7 april 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=aA_pAznOQMM

 

Wim Hofstee (1936-2021; hoogleraar Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 2 september 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=bKAEQLVfSgw

 

Jan van Hooff (1936; hoogleraar Ethologie en Socio-ecologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 24 februari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=cLXs357PDJM

 

Clemens Hosman (1947; hoogleraar Preventie van psychische stoornissen en bevordering psychische gezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht). Opnamedatum 10 februari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Um1KghWPk2k

 

Marcel van den Hout (1955; hoogleraar Klinische psychologie, in het bijzonder de experimentele psychopathologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 9 februari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=evRHvG3yfJA

 

Jan Dirk Imelman (1939; hoogleraar Algemene Wijsgerige Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen; hoogleraar Grondslagen en Geschiedenis van de pedagogiek aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 4 november 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=dKlrx3JMwTA

 

Marleen Janssen (1955; hoogleraar Aangeboren en Vroeg verworven Doofblindheid aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 9 december 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=4Ejl8Czb-wc

 

Jelle Jolles (1949; hoogleraar Neuropsychologie en Biologische Psychologie aan de Universiteit Maastricht; hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam; universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Amsterdam). Opnamedatum 2 februari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=44if-iVk1Zw

 

Ton de Jong (1956; hoogleraar Instructietechnologie aan de Universiteit Twente). Opnamedatum 5 maart 2024.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=TH8GXGUs6_w

 

Ad Kaptein (1949; hoogleraar Medische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Opnamedatum 1 maart 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=97i_xLRnO38

 

Sjoerd Karsten (1949; bijzonder hoogleraar Beleid en Organisatie Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Levenslang leren aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 8 december 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=gxNwBRRItlw

 

Ad Kerkhof (1952; hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 3 februari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=JFziquS8EI4

 

Gerard Kerkhof (1948; hoogleraar Psychofysiologie van de 24-uurs ritmiek en slaap aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 19 januari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=JDoU0L1bdo4

 

Paul Kirschner (1951; hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit Heerlen). Opnamedatum 3 februari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=CU54Mif72nI

 

Rolf Kleber (1950; hoogleraar Psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 8 december 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=LBxm-okPAA4

 

Len de Klerk (1938-2023; hoogleraar Onderwijspsychologie en rector-magnificus aan Tilburg University). Opnamedatum 7 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=qYj0finLf-I

 

Harry Knoors (1955; bijzonder hoogleraar Opvoeding van en Onderwijs aan Dove en Slechthorende Kinderen aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Opnamedatum 22 september 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=TJXyas30MwI

 

Erik Knorth (1951; hoogleraar Orthopedagogiek in het bijzonder Jeugdzorg aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 30 mei 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=2NV768UbZAA

 

Frans Koenraadt (1952; hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 28 april 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DwD5VDJxolI

 

Hans Koot (1950; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie en Ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 14 oktober 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=w7MnxmdGBVA

 

Jan Koenderink (1943; hoogleraar Biophysics of man aan de Universiteit Utrecht) en Andrea van Doorn (1948; associate professor Industrial Design aan de Technische Universiteit Delft). Opnamedatum 12 juli 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=a32gLjlZ6UE&feature=youtu.be

 

Dolph Kohnstamm (1937; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden) en Rita Kohnstamm (1937; oud-hoofdredacteur van Ouders van nu en Psychologie Magazine). Opnamedatum 15 mei 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=2t2zYJpm7sM

 

Herman Kolk (1944; hoogleraar Psychologie van de taalstoornissen en hun revalidatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Opnamedatum 10 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=130tX6JStSw

 

Albert Kok (1939; hoogleraar Fysiologische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 14 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=tCvIqOoutcs

 

Gerjo Kok (1948; hoogleraar Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, bijzonder hoogleraar Aidspreventie en Gezondheidsbevordering en hoogleraar Toegepaste Psychologie aan de Universiteit Maastricht). Opnamedatum 3 mei 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=FxvxiXosOgo

 

Willem Koops (1944; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht; universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht). Opnamedatum: 18 juni 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=stjawzBKHpg

 

Peter van Koppen (1953; hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 1 oktober 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=s5j0JBW7PsE

 

Francien Lamers-Winkelman (1940; bijzonder hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake kindermishandeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 3 mei 2024.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=6sjMW-UdDyI

 

Alfred Lange (1941: bijzonder hoogleraar Relatie- en Gezinstherapie, vanuit het systeemtheoretisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 26 september 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=pi1i5hV6HUk

 

Pim Levelt (1938; hoogleraar Experimentele Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Opnamedatum 11 november 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=jeqYyPgMKqo

 

Kees van Lieshout (1940; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Opnamedatum 19 januari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=HXQmP-9oo5I

 

Wim van der Linden (1948; hoogleraar Psychometrie en Data-analyse aan de Universiteit Twente). Opnamedatum 1 maart 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=eDjul_M04Ik

 

Wim Meijnen (1940; hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder onderwijssociologie en de maatschappelijke achtergronden van onderwijs en opvoeding aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 30 september 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=J-YV5HfoxJA

 

Don Mellenbergh (1938-2021; hoogleraar Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 11 november 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=8lZBVedD-HM

 

Jeroen van Merriënboer (1959; hoogleraar Onderwijstechnologie aan de Open Universiteit; hoogleraar Leren en Instructie aan Universiteit Maastricht). Opnamedatum 7 november 2023.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HaXD3wlCfQ0&feature=youtu.be

 

John Michon (1935; hoogleraar Psychonomie en eerder hoogleraar Criminaliteit en Rechtshandhaving aan de Universiteit Leiden; voordien hoogleraar Psychologische Functieleer en Verkeerskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 14 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=uIEhIqrK-ok

 

Cees Midden (1950; hoogleraar Human Technology Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven). Opnamedatum 2 mei 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=dsdTSTFRnXc

 

Siebren Miedema (1949; hoogleraar Algemene Pedagogiek en Godsdienstpedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 16 september 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=OOHU-yB9Ty4

 

Henk van der Molen (1954-2024; hoogleraar Psychologie aan de Open Universiteit; hoogleraar Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Opnamedatum 5 november 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=4J4VV-UsLGU

 

Maurits van der Molen (1950; hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 27 februari 2020.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=qzEhzHztRcE  

 

Peter Molenaar (1946; hoogleraar Mathematische Psychologie en de Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam en professor of Human Development and Family Studies aan Pennsylvania State University). Opnamedatum 22 februari 2023 (via Zoom).
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=22ZjH1RTFZc

 

Franz Mönks (1932-2020; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de KU Leuven). Opnamedatum 10 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=jBqKKb9bxOo

 

Bert van Oers (1951; bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 12 januari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=-5GjnrO4ilE

 

Jules Pieters (1947; hoogleraar Toegepaste Psychologie met bijzondere aandacht voor leren en instructie). Opnamedatum 22 maart 2024.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QhsJ1Pb1pOM

 

Jan van der Ploeg (1927; hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden). Opnamedatum 2 februari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=EytmUuCHxSA

 

Ype Poortinga (1939; hoogleraar Cross-culturele psychologie aan de Universiteit van Tilburg en de KU Leuven). Opnamedatum 15 mei 2015.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=_XqiRpiRdWE

 

Fred van Raaij (1944; hoogleraar Economische Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Tilburg). Opnamedatum 15 mei 2015.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ilm0LwVXnX8

 

Jeroen Raaijmakers (1951; hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 27 februari 2020.
Klik voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ruXyZGV5ntw

 

Jan Rispens (1939; hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 8 december 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=AQPXK3g5-m4

 

Wied Ruijssenaars (1951; hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 8 maart 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=wSjVbf_hlcw

 

Andries Sanders (1933; hoogleraar psychonomie, psychologische functieleer, methodenleer en theoretische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Zintuigfysiologie (TNO) in Soesterberg). Opnamedatum: 9 april 2021.
Klik hier voor het interview: https://www.youtube.com/watch?v=j6VSwbsgcKA

 

Cees Sanders (1921-2015; hoogleraar Theoretische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 20 juni 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Fa_rWnaPZBg

 

Wilmar Schaufeli (1953; hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en aan de Katholieke Universiteit Leuven). Opnamedatum: 9 april 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=49K57SdHf_U

 

Paul Schnabel (1948; hoogleraar Sociale Wetenschappen, in het bijzonder Vraagstukken van Sociaal en Cultureel Beleid en hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht; universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht; directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)). Opnamedatum 19 januari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=e6BUe-Dxmr8

 

Jaap Scheerens (1946; hoogleraar Onderwijsorganisatie en Onderwijsmanagement aan de Universiteit Twente). Opnamedatum 5 maart 2024.

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=n2S2O4OBszU

 

Gerard Schippers (1947; bijzonder hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 14 oktober 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=bD1oLChd1tM

 

Ben Schmand (1951; hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 16 september 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=2Fi51aceYUo

 

Henk Schmidt (1947; professor of cognitive psychology en professor of health professions education aan Maastricht University; hoogleraar Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, alsook rector-magnificus van de EUR en universiteitshoogleraar). Opnamedatum 29 oktober 2021.
Klik hier voor het interview https://youtu.be/D8SElIHLLH0

 

Klaas Sijtsma (1955; hoogleraar Methoden en Technieken aan Tilburg University). Opnamedatum 22 september 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=PavNir3o0Hw

 

Robert Jan Simons (1949; hoogleraar Educatieve Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Digitaal Leren aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 16 september 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=0ER0SNf7CPI

 

Pieter Span (1931-2021; hoogleraar Psychologie voor Pedagogen en Andragologen aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 14 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DnmzNrZOPcI

 

Philip Spinhoven (1954; hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden). Opnamedatum 23 februari 2023.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=xBJFGvYEjLk&t=3140s

 

Pieter van Strien (1928-2022; hoogleraar Arbeidspsychologie en daarna hoogleraar Inleiding, Geschiedenis en Grondslagen van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 5 september 2012.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ZBQvekQQmz8

 

Louis Tavecchio (1946; bijzonder hoogleraar Pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 27 september 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=IqT2VxR-i2U

 

Jan Terwel (1941; hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam; hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Opnamedatum 20 januari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=dApSpG50yKg

 

Henk Thierry (1938-2019; hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, daarna hoogleraar Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg). Opnamedatum 10 maart 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QW5nHsV3U8Y

 

Rien Verbaten (1938-2018; hoogleraar Humane Psychofysiologie en Psychofarmacologie aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 29 juli 2014.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=kbOubgw812o

 

Annelies van Vianen (1953; hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 12 juli 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=LgdG-kXTF18

 

Ad Vingerhoets (1953; hoogleraar Emoties en Welbevinden aan Tilburg University.) Opnamedatum 7 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Wli6eerHWkE

 

Charles Vlek (1938; hoogleraar Omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum 9 juli /4 november 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=1A5_7zpUE2Q

 

Evert van de Vliert (1940; hoogleraar Organisatie en Toegepaste Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen). Opnamedatum: 27 mei 2021.
Klik hier voor het interview https://youtu.be/nvz2Gg2cJT0

 

Jo Vossen (1935-2022; hoogleraar Vergelijkende en Fysiologische Psychologie en hoogleraar Dierpsychologie met inbegrip van de vergelijkende en fysiologische dierpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en buitengewoon hoogleraar Vergelijkende en Fysiologische Psychologie aan de Universiteit van Düsseldorf). Opnamedatum: 26 september 2014
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=tMtvZlsjXr8

 

Jan Walburg (1953; hoogleraar Positieve Psychologie aan Twente University). Opnamedatum 12 juni 2020.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=nXrf4_P1Kmo

 

Henk Wilke (1940; hoogleraar Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen; hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit Leiden). Opnamedatum 20 januari 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DdMwAZIcAvY

 

Micha de Winter (1951; hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 26 oktober 2021.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=sMU3BhYrZmc

 

Liesbeth Woertman (1954; hoogleraar Kwaliteit en Vormgeving Psychologie Onderwijs aan de Universiteit Utrecht). Opnamedatum 7 oktober 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=XoT0-dYURQE

 

Rien van IJzendoorn (1952; hoogleraar Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden en onderzoeksprofessor Human Development aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Opnamedatum 7 oktober 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=93MBq5DO3do

 

Gerard de Zeeuw (1936; hoogleraar Methodenleer in de Algemene Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam). Opnamedatum 29 april 2022.
Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=855uwOB9yto