15 juni 2011 | door: Vittorio Busato

InHolland

Evalueren met twee maten

Onlangs is de aanstelling van een goede vriendin aan hogeschool InHolland niet verlengd. Reden: haar studentenevaluaties waren niet positief genoeg. Zij gaf net een jaar les, haar baan in het bedrijfsleven had ze opgezegd.

Bij mijn weten bestaat er – nog – geen onomstreden meetinstrument dat een juiste beoordeling geeft van het onderwijs dat een docent heeft verzorgd. Net zo min als intelligentie datgene is wat een intelligentietest meet, zo min geeft een docent slecht (of goed) les als hij of zij negatief (of positief) uit een studentenevaluatie komt. Zo is het zeer wel voorstelbaar dat een student zo’n evaluatie aangrijpt om eens wraak op een docent te nemen vanwege een onvoldoende voor een tentamen. Ook is het voorstelbaar dat zo’n studentenoordeel meer een reflectie is van een slechte verstandhouding met een docent. Het is dan ook methodologische kwakzalverij om verregaande consequenties zoals ontslag aan studentenevaluaties te verbinden. Moeten die evaluaties dan niet serieus worden genomen? Jawel – bijvoorbeeld om slecht scorende beginnende docenten via bijscholing kansen te geven hun doceerkwaliteiten te verbeteren; mijn vriendin is immers niet de eerste docent die zonder onderwijsbevoegdheid direct in het diepe wordt gegooid. Laat de verantwoordelijken voor die bijscholing eventueel onafhankelijk oordelen of iemand werkelijk ongeschikt is als docent.

Hoe anders verloopt de evaluatie van de topbestuurders van InHolland. Niet alleen bleek eerder al uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat een schrikbarend groot aantal opleidingen zwaar onvoldoende scoort en er onrechtmatig diploma’s zijn verstrekt. Uit een op 10 juni verschenen rapport van diezelfde inspectie blijkt ook nog eens dat de bestuurlijke top, met toestemming van de Raad van Toezicht, tussen 2006 en 2010 ruim negen ton euro ter eigen genoegdoening heeft gedeclareerd. Zoals Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Hoger Onderwijs, deze diefstal van gemeenschapsgeld eufemistisch afdeed: “Het beeld wordt opgeroepen dat de voormalige leden van het college van bestuur zich goed hebben bediend, terwijl zij onvoldoende zorg hebben besteed aan de bedrijfsvoering van de instelling.”

Als mijn vriendin op basis van een dubieus meetinstrument haar congé krijgt, waar moeten deze evaluaties van de Onderwijsinspectie voor een aantal écht incompetent gebleken en financieel malverserende “top”bestuurders dan wel niet toe leiden? Toch ook wel ontslag, mag ik aannemen? Water en brood voor een aantal, of minimaal een strafblad? Nee hoor. Zijlstra liet in het vragenuurtje van de Tweede Kamer (14 juni) weten dat strafrechtelijk vervolgen niet aan de orde is – je moet voor de grap eens proberen dat soort bedragen bij de belasting te ontduiken. Dat bij Inholland voor de misère verantwoordelijke zittende bestuurders mogen aanblijven en het alleen blijft bij een slap verhalen van die onterechte declaraties op de verantwoordelijke oud-bestuurders, illustreert dat er bij deze “hogeschool” wel heel erg met twee maten wordt geëvalueerd.