25 december 2014 | door: Vittorio Busato

Het ADNG-Oral History-project

Een monument voor de psychologie

Het ADNG (www.archiefgedragswetenschappen.nl) geeft bij uitgeverij Bert Bakker (www.pbo.nl) een vijfdelige reeks boeken uit met biografische schetsen van grondleggers van psychologie, pedagogiek en onderwijskunde in Nederland. Bij deze reeks is, met dank aan het Van Strien Fonds, een Oral History-project geïnitieerd. Een twintigtal emeriti-hoogleraren psychologie is geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op de (huidige) psychologie. Deze interviews zijn gefilmd en via deze site (via Youtube) af te spelen. Net als de reeks boeken heeft dit project vooral tot doel bij te dragen aan het historisch bewustzijn van de jonge(re) generatie psychologen en psychologiestudenten.

De interviews zijn in zoverre gestructureerd dat een protocol dat de Society for Research in Child Development eerder hanteerde voor een vergelijkbaar schriftelijk project, voor deze reeks als leidraad diende en ook niet meer dan dat; de interviews moesten vooral ook spontane gesprekken zijn waar achteraf zo min mogelijk in is geknipt.

Interviewers zijn dr. Vittorio Busato (www.vittoriobusato.nl) en dr. Jacques Dane (www.onderwijsmuseum.nl). Filmmaker is drs. Ernst Boskamp (www.boskampav.nl).

 

De geïnterviewde emeriti

Voor een korte compilatie van dit Oral History-project met daarin alle geïnterviewde emeriti https://www.youtube.com/watch?v=7aK7exdVyWY&feature=youtu.be

 

Voor het hele interview met een emeritus klikt u op een van onderstaande stills. U krijgt dan zoals gezegd via Youtube toegang. U kunt daar ook commentaar geven en/of de interviews via sociale media delen.

Dick Bierman (1943; bijzonder hoogleraar Parapsychologie aan de Universiteit Utrecht)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=0548TeGCpkM

 

Hans Crombag (1935; bijzonder hoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Leiden, deeltijdhoogleraar Rechtspsychologie aan de Universiteit Antwerpen en hoogleraar ‘De gedrags- en maatschappijwetenschappelijke bestudering van het recht’ aan Maastricht University)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Nai8ET6zupY&feature=youtu.be

 

Pieter Drenth (1935; hoogleraar Psychodiagnostiek en Bedrijfspsychologie (later: Arbeids- en organisatiepsychologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=vOuDZyjiIrQ

 

Jan Elshout (1934; hoogleraar Psychologische Functieleer aan de Universiteit van Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=7a_Fl-M1fFQ

 

Walter Everaerd (1937; hoogleraar Algemene Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DWbslXHLtgU

 

Nico Frijda (1927; hoogleraar Psychologische functieleer aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder hoogleraar Emotietheorie aan de Universiteit van Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=i8bfwnH9Jqg

 

Jaap van Heerden (1940; hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Psychologie aan Maastricht University)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DaY7qibeRu8

 

Hubert Hermans (1937; hoogleraar Persoonlijkheidsleer aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QMsOxv4w784

 

Joop Hettema (1934; hoogleraar Persoonlijkheidspsychologie & Psychodiagnostiek aan de Universiteit van Tilburg)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=aA_pAznOQMM

 

Wim Hofstee (1936; hoogleraar Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=bKAEQLVfSgw

 

Dolph Kohnstamm (1937; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden) en Rita Kohnstamm (1937; oud-hoofdredacteur van Ouders van nu en Psychologie Magazine)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=2t2zYJpm7sM

 

Herman Kolk (1944; hoogleraar Psychologie van de taalstoornissen en hun revalidatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=130tX6JStSw

 

Albert Kok (1939; hoogleraar Fysiologische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=tCvIqOoutcs

 

Alfred Lange (1941: bijzonder hoogleraar Relatie- en Gezinstherapie, vanuit het systeemtheoretisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=pi1i5hV6HUk

 

Pim Levelt (1938; hoogleraar Experimentele Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=jeqYyPgMKqo

 

Don Mellenbergh (1938; hoogleraar Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=8lZBVedD-HM

 

John Michon (1935; hoogleraar Psychonomie en eerder hoogleraar Criminaliteit en Rechtshandhaving aan de Universiteit Leiden; voordien hoogleraar Psychologische Functieleer en Verkeerskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=uIEhIqrK-ok

 

Franz Mönks (1932; hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de KU Leuven

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=jBqKKb9bxOo

 

Cees Sanders (1921; hoogleraar Theoretische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=Fa_rWnaPZBg

 

Pieter Span (1931; hoogleraar Psychologie voor Pedagogen en Andragologen aan de Universiteit Utrecht)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=DnmzNrZOPcI

 

Pieter van Strien (1928; hoogleraar Arbeidspsychologie en daarna hoogleraar Inleiding, Geschiedenis en Grondslagen van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=ZBQvekQQmz8

 

Henk Thierry (1938; hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, daarna hoogleraar Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=QW5nHsV3U8Y

 

Rien Verbaten (1938; hoogleraar Fysiologische Psychologie aan de Rijkuniversiteit Leiden, hoogleraar Humane Psychofysiologie en Psychofarmacologie aan de Universiteit Utrecht)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=K_3qs7VGnkc

 

Jo Vossen (1935; hoogleraar Vergelijkende en Fysiologische Psychologie en hoogleraar Dierpsychologie met inbegrip van de vergelijkende en fysiologische dierpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en buitengewoon hoogleraar Vergelijkende en Fysiologische Psychologie aan de Universiteit van Düsseldorf)

Klik hier voor het interview https://www.youtube.com/watch?v=tMtvZlsjXr8