18 februari 2017 | door: Vittorio Busato

WHAT'S WRONG WITH ME

Faces of the DSM

Afgelopen jaar ben ik, in samenwerking met uitgeverij Hogrefe, fotograaf Peter Valckx en de Vlaamse populairwetenschappelijke bladen EOS en Psyche&Brein, een project gestart met als titel ‘WHAT’S WRONG WITH ME – Faces of the DSM’. Doel van de Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), wereldwijd hét standaardwerk voor psychopathologie, is dat zorgverleners internationaal met elkaar in een gemeenschappelijke taal kunnen communiceren. Maar hoe communiceren mensen met een mentale aandoening daar in hun eigen woorden zelf over? Doel van dit project is om zo'n 75 "stoornissen" zowel via een boek als audiovisueel ‘een gezicht’ te geven – als een ode aan de individuele verschillen, aan de menselijke variëteit.

Daartoe zoek ik mensen die door een psycholoog of psychiater met een aandoening uit de DSM zijn gediagnosticeerd en/of er al dan niet succesvol voor zijn behandeld – en bereid zijn daar open en eerlijk over te praten (en dat mag dus beslist ook kritisch zijn). Hen interview ik over hun aandoening, en daarop baseer ik een monoloog van ± 600 woorden, met als centrale vraag: ‘What’s wrong with me?’ Zij komen met een foto in het boek, met daarbij enkele personalia (naam, leeftijd, beroep, aandoening) en hun monoloog.

Plan is een deel van die interviews ook op film op te nemen. Er is namelijk eveneens samenwerking gezocht met het Museum Dr. Guislain (museum voor psychiatrie in Gent) om onder de werktitel I AM DSM en op een nader te bepalen manier deeltentoonstellingen te organiseren over – bijvoorbeeld – de verschillende angst-, dwang-, eet-, verslavings- en/of persoonlijkheidsstoornissen.

Doel van dit project is uiteindelijk om voor een groot en breed publiek op een toegankelijke en educatieve manier bij te dragen aan zowel de kennis over als de bespreekbaarheid van mentale aandoeningen.

Wilt u meedoen? Wilt u meer informatie? Mail of bel:

v.busato1@chello.nl

+31 6 250 56 147

 

Hartelijke groet, Vittorio Busato